LA CUP presenta una moció perquè es retiri la participació de la Diputació de Tarragona al Parc Natural de Montserrat

Es demana que aquesta partida pressupostària de 70.000 € es destini als parcs naturals de les nostres comarques. El Consell d’Alcaldes del Priorat ha aprovat una moció de suport al Parc Natural del Montsant per tal que es garanteixin els mitjans humans i materials necessaris per dur a terme la seva tasca.

El proper divendres 29 de gener la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) presentarà una moció perquè la Diputació de Tarragona retiri la seva participació en el Patronat de la Muntanya de Montserrat, ens que gestiona el Parc Natural de Montserrat. La Diputació de Tarragona va aprovar el desembre de 2015 fer una aportació de 70.000 € a aquest Patronat, que, en darrer terme té el seu àmbit territorial d'acció a les comarques circumscrites al parc natural (Anoia, Bages, Baix Llobregat i Vallès Occidental).

Aquest parc, a més, depèn directament del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, i no del Departament de Territori i Sostenibilitat com la resta de parcs de la xarxa, i per tant, té partida pressupostària pròpia. Les institucions representades al Patronat de la Muntanya de Montserrat i que hi contribueixen són: la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments del Bruc, Collbató, Monistrol de Montserrat i Marganell, els consells comarcals de l'Anoia, el Bages i el Baix Llobregat, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l'Estat espanyol i el Monestir de Santa Maria de Montserrat.

Per contra, es demana que aquesta quantitat aprovada pel 2016 es destini a augmentar la quantitat destinada als quatres espais naturals protegits de les comarques de la demarcació de Tarragona: Parc Natural de Montsant, Parc Natural dels Ports, Parc Natural del Delta de l’Ebre i Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet, actualment pressupostada en 30.000 € per parc.

Al Priorat, el Parc Natural de Montsant és sens dubte un dels principals actius de la comarca. A més de desenvolupar les funcions que li són pròpies en termes de conservació i gestió d’un espai natural protegit, el parc actua com a agent de desenvolupament territorial tant a nivell econòmic, com social i cultural. En els darrers anys, el Parc Natural de Montsant ha vist reduït al 50% tant el pressupost ordinari del Departament així com el pressupost corresponent al Règim d’Autonomia Econòmica (RAE), cosa que ha repercutit negativament en el desenvolupament de projectes concrets, però també ha afectat a les competències bàsiques i a les línies estratègiques del Parc com és l’educació ambiental o l’obertura de punts d’informació del Parc. (Pressupost 2010: 1.355.454€ - Pressupost 2014: 653.604€).

De fet, el Parc Natural de Montsant és el parc natural que disposa de menys recursos humans del conjunt de la xarxa de Parcs de la Generalitat de Catalunya i la situació laboral de l’equip de gestió és tan precària que no permet consolidar un equip de gestió estable. Actualment, al Parc hi treballen habitualment un funcionari tècnic i una administrativa interina, i dos persones tècniques més i quatre de brigada de manteniment sota contracte de personal laboral d’empreses públiques.

Aquesta situació ha estat assumida pel Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Priorat, que el passat 3 de desembre de 2015 va aprovar una moció  en la que es compromet a oferir el suport necessari al Parc Natural del Montsant per tal que disposi dels mitjans humans i materials necessaris per portar a terme la seva actuació i a traslladar aquesta moció de suport als organismes pertinents per tal que n’augmentin els  recursos.

Des de la CUP Priorat, amb dos alcaldies presents en aquest Consell d’Alcaldes – els Guiamets i la Vilella Alta- s’ha donat suport a la moció presentada pel diputat David Vidal de la CUP a la Diputació, denunciant així el tracte preferencial que rep el Parc Natural de Montserrat i es convida als organismes públics que volen treballar en el desenvolupament econòmic i social del Priorat que prioritzin la distribució de recursos i es posin al servei de les necessitats existents en el propi territori.